biostima.pl

Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj naturalnych produktów
Menu

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWEINIE

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest marka pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Radzymińskiej 230 w Warszawie (Polska), NIP: 5242877063, REGON: 381827939, KRS: 0000758176.
 2. Organizator Konkursu jest fundatorem nagrody.
 3. Konkurs jest organizowany w serwisie www.facebook.com na fanpage'u https://www.facebook.com/biostimapl/ oraz w aplikacji www.instagram.com na profilu https://www.instagram.com/biostima.pl/.
 4. Facebook oraz Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursów. Wszelkie roszczenia związane z konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursów.
 5. Konkurs trwa od dnia opublikowania wpisu konkursowego (dalej: Wpis Konkursowy) na profilu https://www.facebook.com/biostimapl/ w serwisie Facebook oraz https://www.instagram.com/biostima.pl/w aplikacji Instagram, czyli od 05.01.2023 do 20.01.2023 do godziny 23:59 (dalej: Czas Trwania Konkursu).
 6. Przystępując do Konkursu Uczestnik:
  1. akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu,
  2. zwalnia portal Facebook oraz Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.

§2

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W konkursie udział mogą wziąć osoby pełnoletnie, a także osoby po 16 roku życia za okazaniem zgody rodzica bądź opiekuna prawnego. Z konkursu wyłączone są osoby należące do najbliższej rodziny Organizatora.
 2. Wzięcie udziału w konkursie wymaga posiadania dostępu do Internetu oraz profilu w portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram. Profil powinien zawierać prawdziwe dane osobowe i powinien być publiczny w celu weryfikacji danych przez Organizatora Konkursu.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego w Czasie Trwania Konkursu, które wiąże się z bieżącą aktywnością na profilach Organizatora Konkursu, którą rozumie się jako: komentowanie treści w sposób jakościowy (spam rozumiany jako kopiowanie treści z innych profilów oraz stron będzie dyskwalifikowany w trybie natychmiastowym), lajkowanie, udostępnianie postów, dodawanie treści w Instagram Stories oraz oznaczanie innych profili.
 4. Zgłoszenia konkursowe, które zostaną zamieszczone po upływie Czasu Trwania Konkursu, nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik wyraża zgodę, w przypadku wygrania konkursu, na oznaczenie go, używając jego imienia i nazwiska lub nazwy profilu na Instagramie. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane przez markę Biostima.pl tylko w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzców.

§3

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przebiega na platfomie https://www.facebook.com/ na fanpage'u Biostima.pl https://www.facebook.com/biostimapl/oraz w aplikacji https://www.instagram.com na profilu https://www.instagram.com/biostima.pl/.
 2. Zgłoszenia konkursowe Uczestników, które naruszą Regulamin nie biorą udziału w Konkursie.
 3. Komisja Konkursowa w dniu zakończenia konkursuwyłoni Zwycięzcę Nagrody, który zostanie wybrany uwzględniając kryterium jakości oraz poprawności Zgłoszenia. Zwycięzca z zostanie ogłoszony na fanpage'u Biostima.pl oraz na profilu w aplikacji Instagram @biostima.pl.
 4. Kategorycznie zabronione jest zamieszczanie w Zgłoszeniu jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub zagrażają prawom osobistym osób trzecich. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie w Zgłoszeniach jakichkolwiek nawiązań do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, zamieszczanie treści wulgarnych, wzywających do nienawiści na jakimkolwiek tle, treści erotycznych, propagujących przemoc.
 5. Zwycięzca realizuje swą nagrodę poprzez złożenie zamówienia na https://biostima.pl, z kodem rabatowym obniżającym jego wartość o kwotę wygranej. Zwycięzca w celu realizacji Nagrody ma obowiązek przekazać w systemie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Nagroda zostanie wysłana w terminie do 14 dni roboczych do Zwycięzcy.
 6. W przypadku niedopełnienia obowiązku informacyjnego zawartego w punkcie 6., w wymienionym tam terminie lub podania błędnych danych, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu, na jaki powinna zostać doręczona Nagroda. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania Nagrody z przyczyn zależnych od Zwycięzcy, w szczególności, gdy przypadek odnosi się do podania nieprawidłowych danych korespondecyjnych.
 8. W przypadku utraty prawa do Nagrody lub rezygnacji z Nagrody przez Zwycięzcę, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnej osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową.
 9. Nie jest możliwa wymiana Nagrody na jej równowartość pieniężną, odstąpienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy działają wbrew prawu, dobrym obyczajom lub sprzecznie z Regulaminem Konkursu.

§4

NAGRODY

 1. Nagrodą Główną w Konkursie jest bon na zakupy w sklepie online https://biostima.pl o wartości 100 zł, przekazywany Zwycięzcy w formie kodu rabatowego. Bon zakupowy możliwy jest do wykorzystania tylko jednokrotnie. Bon nie musi zostać wykorzystany w całości. Koszty przekroczenia kwoty na jaką został wydany dany kod ponosi Zwycięzca.
 2. Bon zakupowy do wykorzystania jest wyłącznie na zakupy w sklepie https://biostima.pl. Koszty wysyłki Nagrody, wszelkich wymian oraz zwrotów ponosi Zwycięzca w zależności od całkowitej kwoty zamówienia.
 3. Komisja Konkursowa przyzna jedną Nagrodę Główną Uczestnikowi, którego zgłoszenie zostanie uznane za najlepsze biorąc pod uwagę kryterium jakości oraz poprawności względem Regulaminu. Nagrodę otrzymują tylko aktywne osoby na profilach marki Biostima.pl w serwisie Facebook oraz Instagram.
 4. Organizator wysyła Nagrody do Zwycięzców do 14 dni roboczych od otrzymania od niego danych korespondencyjnych.

§5

PRAWA AUTORSKIE I INNE

 1. Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej marki Biostima.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym opłaty za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.
 4. Przystąpienie do konkursu wiąże się z automatyczną akceptacją Regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Holder do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium